تجهیزات آزمایشگاهی

پارافیلم آزمایشگاهی

۴۸۰,۰۰۰ تومان

ملزومات مصرفی

دستکش معاینه وینیل

۴۹,۵۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

سر سمپلر آبی

۴۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

سرسمپلر زرد

۴۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

سرسمپلر کریستالی

۴۰,۰۰۰ تومان

ملزومات مصرفی

کاور کفش

۲۹۰ تومان

ملزومات مصرفی

ماسک سه لایه کشدار

۲۰۰ تومان

ملزومات مصرفی

ماسک فیلتردار FFP2

۱۸,۵۰۰ تومان