مواد شیمیایی

1 اکتانول مرک کد 820931

تماس بگیرید

مواد شیمیایی

1 بوتانول مرک 101990

۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۵۸۷,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

1 نفتول مرک کد 822289

۹۸۵,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

2 پروپانول مرک کد 100995

۷۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۴۵۸,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

آب HPLC مرک کد 115333

۶۸۴,۰۰۰ تومان
۶۹۰,۰۰۰ تومان
۷۸۵,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

آگارز مرک کد 116801

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸۵۷,۰۰۰ تومان
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا