مواد شیمیایی

1 اکتانول مرک کد 820931

تماس بگیرید

مواد شیمیایی

1 بوتانول مرک 101990

۱,۳۴۸,۰۰۰ تومان
۱,۵۸۷,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

1-نفتول مرک 822289

۶۸۷,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

2 پروپانول

۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

آب HPLC کد 115333

۷۸۳,۰۰۰ تومان
۴۸۶,۰۰۰ تومان
۹۵۸,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

آگارز مرک کد 116801

۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵۷,۰۰۰ تومان
۸۵۶,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا