شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 2000ml مدرج

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 250ml مدرج

۶۲,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 500ml مدرج

۸۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 50ml مدرج

۵۳,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۶۶۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استون مرک آلمان کد 100014

۷۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استونیتریل hplc مرک کد 100030

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید گلوتامیک مرک کد 101791 

۹۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید نیتریک 65% 1L کد 100456مرک

۲۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید نیتریک 65% مرک کد 100456

۶۵۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا