موادهای شیمیایی

اسید سیتریک مرک کد 137002

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید گلوتامیک مرک کد 101791 

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۶۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۹۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

ال آرژنین مرک کد 101543

تماس بگیرید
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا