تماس بگیرید

تجهیزات آزمایشگاهی

الکترود اپوکسی ph متر

تماس بگیرید

تجهیزات آزمایشگاهی

الکترود پی اچ سنج

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

بک گاز تک شعله

تماس بگیرید

تجهیزات آزمایشگاهی

پارافیلم

۱,۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

پوآر پیپت

تماس بگیرید

تجهیزات آزمایشگاهی

پیست یک لیتری

۱۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

ترازوی آزمایشگاهی CAS مدل XE-H

تماس بگیرید

تجهیزات آزمایشگاهی

حمام التراسونیک skymen

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ملزومات مصرفی

سر سمپلر آبی اپندورفی

۴۸,۰۰۰ تومان

ملزومات مصرفی

سرسمپلر زرد اپندورفی

۶۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا