تماس بگیرید

تجهیزات آزمایشگاهی

الکترود اپوکسی ph متر

تماس بگیرید

تجهیزات آزمایشگاهی

الکترود پی اچ سنج

۹۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

پارافیلم

۹۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

پیست یک لیتری

۱۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

ترازوی آزمایشگاهی CAS مدل XE-H

تماس بگیرید

ملزومات مصرفی

سر سمپلر آبی اپندورفی

۴۸,۰۰۰ تومان

ملزومات مصرفی

سرسمپلر زرد اپندورفی

۳۶,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

کاغذ TLC

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا