تماس بگیرید

تجهیزات آزمایشگاهی

الکترود پی اچ متر مدل E-201-BNC

۷۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

پارافیلم آزمایشگاهی آمریکایی

۸۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

پیست یک لیتری

۱۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

ترازوی آزمایشگاهی CAS مدل XE-H

تماس بگیرید

تجهیزات آزمایشگاهی

تی ال سی سیلیکاژل مرک کد 105554

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

سر سمپلر آبی اپندورفی

۴۸,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

سرسمپلر زرد اپندورفی

۳۶,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

کاغذ TLC مرک کد 105554

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

کلر سنج پرتابل میلواکی مدل MW10

تماس بگیرید
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا