تماس بگیرید

تجهیزات آزمایشگاهی

الکترود پی اچ متر مدل E-201-BNC

۷۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

پارافیلم آزمایشگاهی آمریکایی

۹۴۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

پیست یک لیتری

۱۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

ترازوی آزمایشگاهی CAS مدل XE-H

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

تی ال سی سیلیکاژل مرک کد 105554

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

سر سمپلر آبی اپندورفی

۴۸,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

سرسمپلر زرد اپندورفی

۳۶,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

کلر سنج پرتابل میلواکی مدل MW10

تماس بگیرید

تجهیزات آزمایشگاهی

لوله فالکون 15 میلی لیتر

۲,۳۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا