شیشه آلات آزمایشگاهی

بشر آزمایشگاهی 600ml مدرج

۶۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس 10000ml

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس 1000ml

۱۳۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس 100ml

۶۸,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس 2000ml

۲۴۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس 250ml

۷۲,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس 5000ml

۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس 500ml

۸۸,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

قیف شیشه ای 10 سانت

۲۴,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

قیف شیشه ای 8 سانت

۱۹,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

لوله سدیم فلوراید 3 میلی لیتر

۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

لوله لخته ژل دار 8 میلی لیتر خلاء

۷۸۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا