۴۸۶,۰۰۰ تومان

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن خلا

تماس بگیرید

ملزومات مصرفی

اسپاتول

۱۵,۰۰۰ تومان

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

استوانه مدرج

تماس بگیرید

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

الکل سنج

تماس بگیرید

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

بالن ته صاف

تماس بگیرید

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

بالن ته گرد

تماس بگیرید

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

بالن ژوژه شیشه ای

تماس بگیرید

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

بورت اتوماتیک مخزن پلاستیکی

تماس بگیرید

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

بورت اتوماتیک مخزن شیشه ای

تماس بگیرید

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

بورت ساده شیر شیشه ای

تماس بگیرید

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

بورت شیشه ای شیر تفلون دار

تماس بگیرید
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا