ملزومات مصرفی

آب اکسیژنه 30 درصد

۴۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

پارافیلم

۹۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

تی ال سی سیلیکاژل مرک کد 105554

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

ملزومات مصرفی

دستکش لاتکس spa مالزی

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۲۳,۰۰۰ تومان
۹۳,۰۰۰ تومان
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

سر سمپلر آبی اپندورفی

۴۸,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

سرسمپلر زرد اپندورفی

۳۶,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا