مسترآزما

موادهای شیمیایی

۱-نفتول مرک آلمان کد 822289

۶۲۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۵۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم استات مرک کد 101116

۶۴۰,۰۰۰ تومان
۶۸۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۶۶۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استون مرک آلمان کد 100014

۷۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استونیتریل مرک کد 100030

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید گلوتامیک مرک کد 101791 

تماس بگیرید
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا