۱,۴۵۸,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

آب HPLC مرک کد 115333

۶۸۴,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

آگارز مرک کد 116801

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸۵۷,۰۰۰ تومان
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن شیشه ای مدرج

۴۰,۰۰۰ تومان

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

استوانه مدرج

تماس بگیرید
۶۸۵,۰۰۰ تومان
۵۸۶,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

اکسید روی مرک کد 108849

۹۸۳,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا