۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

آب HPLC مرک کد 115333

۶۸۴,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

آگارز مرک کد 116801

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

مواد شیمیایی

ائوزین B مرک کد 115934

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن شیشه ای مدرج

۴۰,۰۰۰ تومان

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

استوانه مدرج

تماس بگیرید
۶۸۵,۰۰۰ تومان
۵۸۶,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا