موادهای شیمیایی

۱-نفتول مرک آلمان کد 822289

۶۲۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیاک 25% مرک کد 105432

۲۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم استات مرک کد 101116

۶۴۰,۰۰۰ تومان
۶۸۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

موادهای شیمیایی

آمونیوم سولفات مرک کد 101217

۵۳۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 1000ml مدرج

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 100ml مدرج

۴۹,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا