۵۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیاک 25% مرک کد 105432

۲۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم استات مرک کد 101116

۶۴۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 100ml مدرج

۴۹,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 250ml مدرج

۶۲,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استون مرک آلمان کد 100014

۷۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید گلوتامیک مرک کد 101791 

۹۵۰,۰۰۰ تومان
۹۹۰,۰۰۰ تومان
۷۳۰,۰۰۰ تومان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۳۲۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا