شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 1000میلی لیتر مدرج

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 2000 میلی لیتر مدرج

۲۴۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 50 میلی لیتر مدرج

۴۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بشر شیشه ای 100 میلی لیتر مدرج

۲۸,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بشر شیشه ای 1000 میلی لیتر مدرج

۹۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بشر شیشه ای 2000 میلی لیتر مدرج

۱۹۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بشر شیشه ای 250 میلی لیتر مدرج

۳۶,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بشر شیشه ای 50 میلی لیتر مدرج

۲۶,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بشر شیشه ای 5000 میلی لیتر مدرج

۶۰۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بشر شیشه ای 600 میلی لیتر مدرج

۵۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری درب آبی زیماکس 1 لیتری

۱۴۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری درب آبی زیماکس 10 لیتری

تماس بگیرید
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا