مواد شیمیایی

رنگ گیمسا مرک کد 109204

تماس بگیرید
۸۳۴,۰۰۰ تومان
۷۸۸,۰۰۰ تومان
۸۲۹,۰۰۰ تومان
۷۵۵,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۲,۳۵۸,۰۰۰ تومان
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷۵۹,۰۰۰ تومان
۶۷۶,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

کلرید روی مرک کد 108816

۷۲۲,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا