مواد شیمیایی

1 اکتانول مرک کد 820931

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

1 بوتانول مرک 101990

۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۵۸۷,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

1 نفتول مرک کد 822289

۹۸۵,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

2 پروپانول مرک کد 100995

۸۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

آب HPLC مرک کد 115333

۶۸۴,۰۰۰ تومان
۶۹۰,۰۰۰ تومان
۷۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

مواد شیمیایی

ائوزین B مرک کد 115934

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا