موادهای شیمیایی

۱-نفتول مرک آلمان کد 822289

۶۲۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۵۲۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم استات مرک کد 101116

۶۴۰,۰۰۰ تومان
۶۸۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

موادهای شیمیایی

آمونیوم سولفات مرک کد 101217

۳۸۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 2000ml مدرج

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 250ml مدرج

۶۲,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 500ml مدرج

۸۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 50ml مدرج

۵۳,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استونیتریل مرک کد 100030

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا