مواد شیمیایی

2 پروپانول مرک کد 109634

۸۲۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

آب HPLC مرک کد 115333

۶۸۴,۰۰۰ تومان
۶۹۰,۰۰۰ تومان
۷۸۵,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

آگارز مرک کد 116801

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا