موادهای شیمیایی

۱-نفتول مرک آلمان کد 822289

۶۲۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 100ml مدرج

۴۹,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 2000ml مدرج

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 50ml مدرج

۵۳,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۶۶۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید نیتریک 65% 1L کد 100456مرک

۲۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید نیتریک 65% مرک کد 100456

۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶۸۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا