موادهای شیمیایی

۱-نفتول مرک آلمان کد 822289

۶۲۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیاک 25% مرک کد 105432

۲۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم استات مرک کد 101116

۶۴۰,۰۰۰ تومان
۶۸۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

موادهای شیمیایی

آمونیوم سولفات مرک کد 101217

۵۳۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۶۶۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استون مرک آلمان کد 100014

۷۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استونیتریل hplc مرک کد 100030

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا