مواد شیمیایی

1 اکتانول مرک کد 820931

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

1 بوتانول مرک 101990

۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۵۸۷,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

مواد شیمیایی

1 نفتول مرک کد 822289

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

2 پروپانول مرک کد 109634

۸۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۶۹۰,۰۰۰ تومان
۷۸۵,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

آگارز مرک کد 116801

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا