۱,۲۲۶,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

فرمالدهید مرک کد 104002

۸۵۴,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۶۸۴,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

فنول مرک کد 100201

۷۲۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

مواد شیمیایی

قرص رینگر مرک کد 115525

۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

کاغذ TLC مرک کد 105554

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸۵۸,۰۰۰ تومان
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا