تماس بگیرید
۸۶۶,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

گلیسیرین مرک کد 104092

۶۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

مواد شیمیایی

متانول HPLC مرک کد 106007

۹۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱,۱۵۶,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

متیلن بلو مرک کد 115943

۷۴۰,۰۰۰ تومان
۷۶۸,۰۰۰ تومان
۹۵۹,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا