شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 1000میلی لیتر مدرج

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 250 میلی لیتر مدرج

۵۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 500 میلی لیتر مدرج

۹۵,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استون مرک کد 100014-1لیتری

۵۳۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استون100013

۹۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید گلوتامیک

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید نیتریک 65 درصد

۵۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید نیتریک مرک

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اکسید آلومینیوم

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اگزالیک اسید خشک

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اگزالیک اسید دو آبه

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

باریم سولفات

۴۲۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا