موادهای شیمیایی

2-پروپانول مرک کد 100995

۷۸۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آگارز مرک کد 116801

۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم استات مرک کد 101116

۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 1000میلی لیتر مدرج

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 250 میلی لیتر مدرج

۵۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 500 میلی لیتر مدرج

۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا