۵۲۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم استات مرک کد 101116

۶۴۰,۰۰۰ تومان
۶۸۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 1000ml مدرج

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 250ml مدرج

۶۲,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 500ml مدرج

۸۵,۰۰۰ تومان
۶۶۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استون مرک آلمان کد 100014

۷۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استونیتریل مرک کد 100030

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید گلوتامیک مرک کد 101791 

۹۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید نیتریک 65% 1L کد 100456مرک

۲۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید نیتریک 65% مرک کد 100456

۶۵۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا