شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری درب آبی زیماکس 1 لیتری

۱۴۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری درب آبی زیماکس 10 لیتری

تماس بگیرید

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری درب آبی زیماکس 100 میلی لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری درب آبی زیماکس 2 لیتری

۲۶۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری درب آبی زیماکس 250 میلی لیتر

۸۲,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری درب آبی زیماکس 5 لیتری

تماس بگیرید

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری درب آبی زیماکس 500 میلی لیتر

۹۸,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

بنزوفنون مرک کد 801801

۸۵۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا