آمار مبتلایان ویروس کرونا


 

مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون

پرفروش ترین محصولات

موادهای شیمیایی

سدیم کلرید مرک کد ۱۰۶۴۰۴

۳۱۰,۰۰۰ تومان
۶۸۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آلومینیوم کلرید ۶ آبه

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

ملزومات مصرفی

دستکش معاینه وینیل

۴۹,۵۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

پارافیلم آزمایشگاهی آمریکایی

۹۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اوره مرک آلمان کد ۱۰۸۴۸۷

۵۱۰,۰۰۰ تومان

پرفروش هفته

۴۲۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بشر آزمایشگاهی ۱۰۰۰ میلی لیتر

۵۳,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بشر آزمایشگاهی۶۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بشر آزمایشگاهی ۲۵۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بشر آزمایشگاهی ۱۰۰ میلی لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دسته بندی کلی محصولات

تامین کننده ها

برخی از برندهای تامین کننده مستر آزما

مقالات