تیترازول آمونیوم تیوسیانات 0.1 نرمال

۳۵۰,۰۰۰ تومان

نام انگلیسی: Ttitrisol Ammonium thiocyanate 

فرمول شیمیایی: c NH₄SCN

کد کالا: 109900

واحد فروش: تیترازول (بسته بندی شرکت سازنده)

شرکت سازنده: مرک آلمان