مواد شیمیایی

اکسید آهن مرک کد 103924

۸۵۶,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

اکسید روی مرک کد 108849

۹۸۸,۰۰۰ تومان
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۵۷,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

ال آرژنین مرک کد 101543

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

ال پرولین مرک کد 107434

۸۵۴,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

مواد شیمیایی

ال لیزین مرک کد 105700

۸۵۳,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

اوره مرک کد 108487

۸۴۰,۰۰۰ تومان
۸۲۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۸۶,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا