۱,۶۹۸,۰۰۰ تومان

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

بشر شیشه ای

۹۰,۰۰۰ تومان

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری درب آبی زیماکس 1 لیتری

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری درب آبی زیماکس 10 لیتری

تماس بگیرید

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری درب آبی زیماکس 100 میلی لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری درب آبی زیماکس 2 لیتری

۲۶۰,۰۰۰ تومان

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری درب آبی زیماکس 250 میلی لیتر

۸۲,۰۰۰ تومان

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری درب آبی زیماکس 5 لیتری

تماس بگیرید

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری درب آبی زیماکس 500 میلی لیتر

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

بنزوفنون مرک کد 801801

۸۶۸,۰۰۰ تومان
۹۱۶,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

پارافیلم

۱,۱۲۸,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا