۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان

ملزومات مصرفی

اسپاتول

۱۵,۰۰۰ تومان
۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

استوانه مدرج

تماس بگیرید

مواد شیمیایی

استون مرک کد 100013

۵۸۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰,۰۰۰ تومان
۷۹۸,۰۰۰ تومان
۱,۸۳۲,۰۰۰ تومان
۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا