۷۸۵,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن شیشه ای مدرج

۴۰,۰۰۰ تومان
۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۲۹,۰۰۰ تومان
۵۸۶,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

اکسید آهن مرک کد 103924

۸۵۶,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

ال لوسین مرک کد 105360

۱,۴۲۲,۰۰۰ تومان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۸۶۶,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

ان هپتان مرک کد 104360

۱,۴۸۴,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا