مواد شیمیایی

1 نفتول مرک کد 822289

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

2 پروپانول مرک کد 109634

۸۲۰,۰۰۰ تومان
۷۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۹۲۵,۰۰۰ تومان
۲,۸۶۶,۰۰۰ تومان
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن شیشه ای مدرج

۴۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا